Vi har merket at du bruker en nettleser som ikke støttes. TripAdvisor-nettstedet vises kanskje ikke riktig.
Vi støtter følgende nettlesere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Oppføring en attraksjon på TripAdvisor

TripAdvisor fører opp permanente attraksjoner som besøkende fysisk kan oppsøke hele året. Attraksjonen må ha offisielt navn og adresse samt et publisert telefonnummer. Den må være åpen eller tilgjengelig for besøkende på en jevnlig, tidfestet basis. For dagsturer og cruise må fastsatte avreisetider, avreisested og reisemål (hvis aktuelt) være oppgitt på et nettsted eller i en brosjyre. Andre regler gjelder også: les TripAdvisors retningslinjer for oppføring av attraksjoner i sin helhet.
Sesongbaserte steder (f.eks. landbruksmarkeder, loppemarkeder), elementer som kun finnes på Internett eller tjenester som kurs, kan føres opp som ressurser, men ikke som attraksjoner

Din informasjon

Navn *
E-post *
Hva er din rolle i denne forretningsdriften? *

Oppføringsinformasjon for attraksjon

Land *
By * (må bruke en reell geografisk plassering som stedets adresse) *
Delstat/provins/region: *
Telefaks
E-post
Facebook-side
Kategori * (Velg en kategori som best beskriver denne attraksjonen)
Anbefalt lengde på besøk 
Pris for inngang / entré
Beskrivelse av attraksjonen
400 tegnbegrensning
Legg til en beskrivelse på et annet språk

Tilleggsinformasjon (valgfritt)

Tilbyr denne attraksjonen noe av følgende?

Velg et bilde som skal representere denne oppføringen

Bildefil:

Send inn denne oppføringen

Merk av i denne boksen for å sertifisere at du er en offisiell representant for stedet du sender inn denne oppføringen for, og at informasjonen du har sendt inn, er riktig. Hvis du sender inn et bilde, sertifiserer du også at du har rett til å bruke bildet på Internett, og at du skal holde TripAdvisor skadesløs med hensyn til eventuelle opphavsrettslige problemer som måtte oppstå i forbindelse med din bruk av bildet.
Send inn