Vi har merket at du bruker en nettleser som ikke støttes. TripAdvisor-nettstedet vises kanskje ikke riktig.
Vi støtter følgende nettlesere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Før opp en ressurs på TripAdvisor


Fyll ut feltene nedenfor for å føre opp ressursen din på TripAdvisor.

Felter som er merket med en stjerne (*), er obligatoriske.

Din informasjon

Ditt navn: *
Din tilknytning til denne oppføringen:
*  (f.eks. eier, leder, markedsføringsleder, osv.)
Din e-postadresse: *

URL-adresse: *

Oppføringsinformasjon for ressursen

Skriv informasjonen slik du vil den skal vises for besøkende på TripAdvisor og på partnernettsteder.

Offisielt navn på ressurs: *
Type ressurs: *
Gateadresse: *
Adresse fortsatt:
By: *
Stat eller provins: *
Postnummer: *
Land: *
Telefonnummer:
*  inkludert landkode (f.eks. 000-000-0000)
Faksnummer:
    inkludert landkode (f.eks. 000-000-0000)
E-postadresse:
Plassering av oppføring:
(Oppgi den geografiske plasseringen på vårt nettsted som er mest riktig for oppføringen din. Hvis du for eksempel er et turselskap i New Jersey, men arrangerer turene fra NYC, kan du velge å bli oppført i NYC.)


Velg ditt bilde

  • Bildet må være i .gif- eller .jpg- format. Ingen rammer.
  • Bilder i stående retning (høyere enn det er bredt) tar seg best ut.
  • Vi endrer størrelse på alle bilder som er bredere enn 150 piksler og høyere enn 200 piksler.
  • Ikke send inn bilder med en filstørrelse på mer enn 100 kB.
  • Vi aksepterer ikke logoer, bare bilder av stedet.

Klikk på Bla gjennom-knappen og finn bildet du vil bruke, på datamaskinen din:
Bildefil:

Skriv beskrivelsen din

Skriv en beskrivelse av ressursen her (bare på engelsk, maks. 75 ord, ingen HTML, ingen web- eller e-postadresser, ikke BARE STORE BOKSTAVER):


Send inn denne oppføringen

* Merk av i denne boksen for å sertifisere at du er en offisiell representant for ressursen du sender inn denne oppføringen for, og at informasjonen du har sendt inn, er riktig. Hvis du sender inn et bilde, sertifiserer du også at du har rett til å bruke bildet på Internett og at du skal holde TripAdvisor skadesløs med hensyn til eventuelle opphavsrettslige problemer som måtte oppstå i forbindelse med din bruk av bildet.

Gå nøye gjennom skjemaet før du sender det inn, og ikke klikk på Send-knappen mer enn én gang.TripAdvisor forbeholder seg retten til når som helst å endre disse reglene og til å avvise eller fjerne en oppføring av hvilken som helst grunn.