Vi har merket at du bruker en nettleser som ikke støttes. TripAdvisor-nettstedet vises kanskje ikke riktig.Vi støtter følgende nettlesere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

ビ ー チ 体 験 ダ イ ビ ン グ (午前 · 午後 プ ラ ン)

Velg dato og reisende
Fra
USD 50,00
Dato
2 reisende
Alternativer
Hva du kan forvente
体 験 ダ イ ビ ン グ は ビ ー チ か ら 海 へ の エ ン ト リ ー に な り ま す の で 基本 的 に は 船 に は 乗 り ま せ ん. 海 は 遠 浅 な の で 足 の 着 く と こ ろ か ら お 客 様 の ペ ー ス に 合 わ せ て ダ イ ビ ン グ が 可能 な の で と て も 安心 で す. サ ン ゴ が 沢 山あ り ま す か ら, 南 の 島 ら し い 可愛 い 色 と り ど り の 魚 と 一 緒 に 泳 ぐ こ と が 出来 て と て も 楽 し い 経 験 と な る こ と で し ょ う. ツ ア ー 当日 に ご 希望 が あ れ ば 体 験 ダ イ ビ ン グ は ビ ー チ か ら で は な く ボ ー ト ダ イ ビ ン グ に す る こ と も 可能で す. お 一 人 様 当 た り 2240 ペ ソ (税 込) の 料 金 で ご 案 内 可能 で す.

年 齢 の 上限 は 特 に は ご ざ い ま せ ん が, 健康 状態 に 不安 の あ る 方 は 事前 に 日本 で ダ イ ビ ン グ な ど を 良 く 理解 し て い る 専 門 医 に ご 相 談 く だ さ い. ダ イ ビ ン グ 前 8 時間 以内 の 飲酒 は 禁止 と な り ま す. 健康 状態 に 関 し て,下 記 に あ て は ま る 方 は ご 参加 い た だ け ま せ ん. 喘息, 気 胸, 気 管 支 疾患 な ど の 呼吸器 系 疾患 を お 持 ち の 方. 心 臓 疾患, そ の 他 循環 器 系 疾患 を お 持 ち の 方. 糖尿病 の 方. 妊 婦 の 方.

ま た 上 記 以外 に も 病 歴 確認 チ ェ ッ ク で 該当 す る 項目 が あ る 方 は 参加 い た だ け な い 場合 が あ り ま す. 専 門 医 に よ る 診断 · サ イ ン が 必要 に な る 場合 が あ り ま す の で, 該当 さ れ る 方 は お 申 込 み 前 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い.
Vis flere
Viktig informasjon
Avreisested
各 ホ テ ル
Varighet
6 t
Inkludert
 • チ ッ プ
 • 保 険
 • 日本語 イ ン ス ト ラ ク タ ー
 • ス キ ュ ー バ ダ イ ビ ン グ 器材 · ウ ェ ア 一 式
Unntak
 • セ ブ 市内 ホ テ ル: 車 1 台 (6 名 ま で) 2.000 ペ ソ (往復) - 車 1 台 (7 ~ 11 人) 4.000 ペ ソ (往復) プ ル ク リ ゾ ー ト · セ ブ: 車 1 台4000 ペ ソ (往復)
 • 大型 の ス ー ツ ケ ー ス は en つ に つ き 片 道 100 ペ ソ が 別 途 発 生 い た し ま す
Vis flere
Tilleggsinformasjon
 • Bekreftelse mottas innen 48 timer etter bestilling, avhengig av tilgjengelighet
 • ツ ア ー 了 了 了 了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 前 前 前........................
 • 催 行 シ ョ ッ プ ス コ ッ テ ィ ー ズ で は, ア ク テ ィ ビ テ ィ 終了 後, 体 験 ダ イ ビ ン グ の 場合 は 12 時間 の 待機 時間 が 必要 と な り ま す. こ ち ら に 当 て は ま る 方 は ツ ア ー に は ご 参加 頂 け ま せ ん.
 • ツ ア ー 当日 に ご 飲酒 を な さ れ て い る お 客 様 は ツ ア ー に ご 参加 頂 く こ と が で き ま せ ん の で, ツ ア ー 日 は ご 飲酒 を お 控 え く だ さ い ま せ.
 • 10 歳 上........ 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜 潜.潜水 (複数 の ダ イ ブ = 2DIVE 以上) の 場合: 18 間 内 内 乗 乗..........................,,,,,,,,,,,,............お 持 ち の 方 · 心 臓 疾患, そ の 他 循環 器 系 疾患 を お 持 ち の 方 · 糖尿病 の 方 · 妊 婦 の 方 ま た 上 記 以外 に も 病 歴 確認 チ ェ ッ ク で 該当 す る 項目 が あ る 方 は 参加 い た だ け な い 場合 が あ り ま す. 専 門 医に よ る 診断 · サ イ ン が あ り ま す の で し た で し た, 当 申 申 申 申................ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8.に は ご ざ い ま せ ん が, 健康 状態 に 不安 の あ る 方 は 事前 に 日本 で ダ イ ビ ン グ な ど を 良 く 理解 し て い る 専 門 医 に ご 相 談 く だ さ い. 【ダ イ ビ ン グ 注意 事項】 ★★ 以下 に 該当 す る 方 は 医師 の 診断書 が 必要, Les mer om hvordan du kan sammenligne med flere ord i boksene, så du kan se flere av disseー ー ー ー ① ~ ⑦ はー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1: 臓 及 び 呼吸器 系 の コ ン デ ィ ン が た れ な い. 【一例】 · 狭 心 症 ·心 臓 発 作 · そ の 他 心 臓 欠 陥 等 の 疾病 · ペ ー ス メ ー カ ー 使用, 喘息 · ア レ ル ギ ー 症状 · 気 胸 · 気 管 支 炎 · 閉 所, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2) 2) 2) 2) 2) 2)))) 2)))))脳 な ど の 手術 を し た 事 が あ る, も し く は し た た い で し た で す, か ん 症 の 既 の あ る 方, 妊娠 中 の 方, 脳に,,,,,,,,,,,, 3 3 3 合 合4: Det er veldig bra, det er veldig bra, og det er veldig bra. 5: Det er et godt valg for あ た り, 健康 上 の 問題 が あ る 場合 (康 題 合 合 合 合 合 合 合 合 合 合)通圧 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 = 8: 海 に も の す ご く た く て が あ る 方. 9: 投 薬 中 (薬い 止 め 除 く) の 方. 10: 糖尿病 の 既往 が あ るが あ る 方. (現在 師 師 師)))))))))))))))))))))))) 12:事故 を 引 き 起 こ す 危 険 が ご ざ い ま す) ※ そ の 他, 持 病 や 健康 面, ご 不明 点 や ご 不安 の あ る 方 は, ご 予 約 時 に 「ご 要 望 欄」 に て 事前 に お 知 ら せ く だ さ い. 事前 に ご 相 談 が 無 く, ツ ア ー にご 参加 い た だ け な か っ た 場合 や 重大 な 損害 を 被 っ た 場合 に, 弊 社 で は 一切 の 責任 を 負 い か ね ま す の で, 予 め ご 了 承 く だ さ い.
 • Ingen rullestoltilgang
 • Tilrettelagt for barnevogn
 • I nærheten av offentlig transport
 • De fleste reisende kan delta
 • ダ イ ビ ン グ 当日, 健康 状況 を 確認 す る た め 説明書 と 契約 書 へ ご 記 入 い た だ き ま す.
 • PTN ト ラ ベ ル を 通 し て の お 申 込 み と な り ま す が, 催 行 会 社 は ス コ ッ テ ィ ー ズ (Scottys) で す.
 • ツ ア ー ス ケ ジ ュ ー ル は 天候, 交通 状況 等 に よ り 変 更, 中止 に な る 場合 が あ り ま す.
Avbestillingsregler
For full refusjon avbestiller du minst 24 timer før startdatoen for opplevelsen.

Anmeldelser

Viktig informasjon
 • PTN Travel Corp
 • Varighet: 6 t
 • Elektronisk billett aksepteres
 • Henting på hotellet
Hvorfor bestille på TripAdvisor?
 • Gratis avbestilling opptil 24 timer på forhånd
 • Lavprisgaranti
 • Ingen bestillingsgebyrer
 • Sikre betalinger
 • Døgnåpen støtteRing: +47 21930559