Wedding Bell Chapel of Las Vegas

Wedding Bell Chapel of Las Vegas anmeldelser

Wedding Bell Chapel of Las Vegas

Wedding Bell Chapel of Las Vegas
3.5
Severdigheter og landemerker
Finn ut mer
12:00–00:00
Mandag
12:00 - 00:00
Tirsdag
12:00 - 00:00
Onsdag
12:00 - 00:00
Torsdag
12:00 - 00:00
Fredag
12:00 - 00:00
Lørdag
12:00 - 00:00
Søndag
12:00 - 00:00
Skriv en anmeldelse
Hva folk sier
HORRIBLE EXPERIENCE
sep. 2015
Vi bestilte i februar 2015 for vår September 21, 2015 bryllup med Breece. Når vi bestilte, Breece ga oss Ren eleganse pakke for en uforglemmelig pris, så vi betalte fullt ut. Om 30 dager før bryllupet vårt hadde jeg ikke hørt noe så bestemte jeg meg for å sende henne en e-post for å sørge for at alt var klart, bare for å oppdage at hun ikke lenger fungerer der. Jeg kontaktet kontoret umiddelbart og snakket med Cindy som sjekket pakken vår. Vi planla å bringe vår egen blomster så Breece ville være å gi oss en annen limousin. Etter å ha snakket med Cindy fastslo hun ville vi ikke motta vårt andre limousin. Jeg la det gå fordi de fleste av våre gjester vil ha leiebil eller ridning i limousin med mig, men jeg fikk henne legge blomster tilbake til pakken. 5 dager før bryllupet jeg mottar et anrop fra Cindy hevdet at beliggenheten endret på grunn av Alexis Park etter å ha svart mugg og en gasslekkasje. Jeg forstod hvorfor det måtte skiftes og det var faktisk kommer til å være nærmere vårt hotell. Dagen for bryllupet vårt limousin var ment å plukke oss opp på 18:30, jeg mottar et anrop på 18:05 uttaler limousin var der for å plukke oss opp, så vi skyndte oss nede for å møte ham. Når vi ankom kapell, var det ingen der; ingenting ble satt opp og bryllupet skulle være i et lysthus omgitt av stearinlys, som var det ikke. Da vi bestilte pakke vi fikk inntrykk av det ville være i en lysthus omgitt av stearinlys og romantisk, det var ingenting som vi bestilte. -visningen har vi i bildene våre har en limousin og en carport bak oss, som ikke se bra ut. Vi har ikke fått den beste mann er boutonniere, bridesmaid bukett eller vår sjampanjeglass. Vi aldri fikk til å gjøre vår champagne toast! "få med seg alt strandutstyret" pose vi fikk var ikke noe mer enn en herliggjort plastpose, jeg ville ikke annonsere det som et stoffpose. Hele tiden før bryllupet, det var veldig kaotisk og uorganisert. For et kapell som gjør dette hver dag så hørtes de som de ikke vet hva de gjør. Jeg forstår at det er Las Vegas og jeg ikke skulle ha vært en 5 stjerners resort, men jeg ble forsikret om at hver gang jeg snakket til noen at alt ville gå som planlagt. Vi reiste fra Texas og tok omtrent 20 personer med oss og vår erfaring med kapellet var forferdelig. Den eneste gode opplevelsen jeg hadde var da jeg snakket med Cindy; hun var veldig søt og snill og prøvde å enkelt nervene mine. Jeg ville likevel en fin Bryllupsseremoni; i stedet fikk jeg en veldig upraktisk seremoni. Under bryllupet vårt minister var natur, mens jeg er sikker på at hun er en veldig hyggelig person jeg vil ikke anbefale henne å gjøre en annen bryllup. Naturen sett ikke bare min mann og jeg på plass å snakke men også foreldrene våre, dette gjorde det veldig upraktisk for alle fordi vi ikke var forberedt og er ikke offentlig høyttalere. Også i stedet for gjet oss mann og hustru uttalt oss king og queen. Videoen vi fikk var den ringeste kvalitet jeg noensinne har sett, telefonen min tar bedre video enn det! De har også besluttet å spille et dans etter seremonien som vi var ikke forberedt på og ukomfortabelt, dans i nesten 4 minutter foran vår familie selv. Den eneste grunnen til at sangen endte tidlig er fordi mannen min sa noe til minister for å slå den av. Vi planla å få så mange bilder som mulig vi kunne siden vår familie vil alle være på samme sted på samme tid (vi har mye familie som bor i staten). Vi ble fortalt at vi ville ha en time i hagen etter seremonien men det ble vi ikke fortalt var at limousin var der i en og en halv time, den tid begynte da han hentet oss fra hotellet. Etter bryllupet fotografen tok noen bilder med familien, og da han gjorde noen med bare oss. Han sa at vi ville gå tilbake og gjøre mer med familien, vi var enn å bli fortalt at vår limousin drar til forlater snart og vi måtte skynde meg. Vi hadde fortsatt til å gå over bildene med fotograf for å se hvilke som vi ønsker å kjøpe. Glenn informerte oss om at han ville ta min mann og jeg tilbake til hotellet i hans limousin, så limousin sjåføren tok noen av familien vår tilbake, som enn et begrenset antall bilder vi fikk med dem. Fotografen deretter sluttet å ta bilder slik at han kunne gå over dem med oss; jeg antar at vi ville hatt flere bilder vi ikke hadde vært stresset. Vi kjøpte bilder fra fotografen, mye kommer til å trenge som skal redigeres. Vi ikke hadde betalt alt for bryllup vi ville ha kansellert med dere, gått et annet sted og mistet vår depositum. Det er øyeblikk jeg vil ha av vår spesielle dag og det gjør meg opprørt hver gang jeg tenker på det. Totalt sett hadde vi ikke har en god opplevelse med kapell.

Foreslå endringer for å forbedre det vi viser.
Forbedre denne oppføringen

De beste måtene å oppleve attraksjoner i nærheten på

Området
Adresse
Nabolag: The Strip

3.5
25 anmeldelser
Ypperlig
11
Svært bra
3
Gjennomsnittlig
5
Dårlig
2
Forferdelig
4

Debra H
Cleveland, OH1 bidrag
jan. 2016 • Par
Starting with Cindy the Wedding Coordinator my experience was wonderful. Cindy helped me to pick the best package for our budget then she threw in many extras. Cindy assured us that our wedding would be a day to remember and boy a day to remember it was. I had a chance to talk to the photographer before we went to Vegas and explained to him our expectation and why we needed Live streaming Marty assured us he would take lovely pictures and our children would be able to watch our wedding as we got married. Marty did a wonderful job and our children and family that could not physically be with us was with us thru live streaming. When we arrived in Vegas I went to see Hartland Mansion, Gary and his girlfriend Lilly welcomed me and assured me everything I wanted would be done and they did a wonderful job. Our officiant Nature was wonderful she made our wedding so personal and fun we loved her. Our wedding was the best-the Hartland Masion is a beautiful venue we could not have picked a better place to get married.
Skrevet 15. mars 2016
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og ikke fra TripAdvisor LLC.

Trina R
5 bidrag
sep. 2015 • Familie
We booked in February 2015 for our September 21, 2015 wedding with Breece. When we booked, Breece gave us the Pure Elegance package for the Unforgettable price, so we paid in full. About 30 days prior to our wedding I hadn’t heard anything so I decided to email her to make sure everything was ready, only to find out she no longer works there. I contacted the office immediately and spoke with Cindy who checked our package. We were planning on bringing our own flowers so Breece would be giving us a second limo. After speaking with Cindy she stated we would not be receiving our second limo. I let that go since most of our guests would have rental cars or riding in the limo with me, but I did have her add the flowers back to the package. 5 days before the wedding I receive a call from Cindy stating the location changed due to Alexis Park having black mold and a gas leak. I understood why it needed to be changed and it was actually going to be closer to our hotel. The day of the wedding our limo was supposed to pick us up at 6:30 pm, I receive a call at 6:05 pm stating the limo was there to pick us up, so we hurried downstairs to meet him. When we arrived at the chapel, there was no one there; nothing was set up and the wedding was supposed to be in a gazebo surrounded by candles, which it wasn’t. When we booked the package we were under the impression it would be in a gazebo surrounded by candlelight and romantic, it was nothing like we booked. The view we have in our pictures has a limo and a carport behind us, which does not look good. We did not receive the best man’s boutonniere, bridesmaid bouquet or our champagne glasses. We never even got to do our champagne toast! The “tote” bag we received was nothing more than a glorified plastic bag, I would not advertise it as a tote bag. The entire time before the wedding, it was very chaotic and unorganized. For a chapel that does this everyday they acted like they didn’t know what they were doing. I understand that it is Las Vegas and I shouldn’t have been expecting a 5 star resort, but I was assured every time I spoke to someone that everything would go as planned. We traveled from Texas and brought about 20 people with us and our experience with the chapel was horrible. The only good experience I had was when I spoke with Cindy; she was very sweet and kind and tried to ease my nerves. I still wanted a nice wedding ceremony; instead I received a very awkward ceremony. During the wedding our minister was Nature, while I’m sure she is a very nice person I would not recommend her to do another wedding. Nature put not only my husband and I on the spot to speak but also our parents, this made it very awkward for everyone because we were not prepared and are not public speakers. Also instead of pronouncing us husband and wife pronounced us king and queen. The video we received was the poorest quality I have ever seen, my phone takes better video than that! They also decided to play a first dance after the ceremony which we were not prepared for and awkward, dancing for almost 4 minutes in front of our family by ourselves. The only reason the song ended early is because my husband said something to the minister to turn it off. We were planning on getting as many pictures as we possible could since our family would all be in the same place at the same time (we have a lot of family that lives out of state). We were told we would have an hour on the grounds after the ceremony but what we weren’t told was that the limo was there for an hour and a half, the time started when he picked us up from the hotel. After the wedding the photographer was taking some pictures with the family and then he did some with just us. He said we would go back and do more with the family, we were than being told our limo is going to be leaving soon and we needed to hurry. We still had to go over the pictures with the photographer to see which ones we would want to buy. Glenn did inform us that he would take my husband and I back to the hotel in his limo, so the limo driver took some of our family back, which than limited the number of photos we received with them. The photographer then stopped taking pictures so he could go over them with us; I assume we would have had more pictures had we not been rushed. We did buy photos from the photographer; a lot are going to need to be edited. Had we not paid in full for the wedding we would have canceled with you guys, gone somewhere else and lost our deposit. Those are the memories I will have of our special day and it makes me upset every time I think about it. Overall we did not have a good experience with the chapel.
Skrevet 1. desember 2015
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og ikke fra TripAdvisor LLC.

brandsl
Richardsville, VA4 bidrag
nov. 2015 • Par
I booked my wedding in February for November. Received a call in October to inform me that the contract that I had paid for could not be honored. And again later on to tell me that the location had changed. So I had to find my own florist to do my flowers and when we arrived we were rushed through everything even though they were late opening the doors. In my contract I was to received 30 photos and a video of my wedding (that was supposed to be displayed at my reception for all that could not attend to be able to see and enjoy). I paid additional money for a few more photos and was told that I was not entitled to the video (AFTER THE CEREMONY HAD HAPPENED). So now I have no video copy of my wedding that I PAID FOR., we were rushed in and out. I then verified through Cindy that we were supposed to receive the video and that she was going to contact the owner and call me back but I never heard a word back from anyone. So my reception will now be a photo collage instead of a video and all of my guests won't be able to see and hear the ceremony. I will make sure that I TELL EVERYONE I KNOW TO STAY FAR AWAY FROM THIS PLACE!!
Skrevet 11. november 2015
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og ikke fra TripAdvisor LLC.

okt. 2015 • Par
This was o!ne of the worst experiences of my life. When I pay money for something I expect to get what I paid for and not pay twice as much unexpectedly for nothing. It started with the last minute location change from Alexis Part resort to Heartland Mansion. I was actually a little stoked to be getting married at a Historic Mansion and was happy it would be a little more private. I was told to be there 15 mins before the ceremony and arrived half an hour before because I still needed to put my wedding gown on. Its a good thing I did because even with being rushed we still did not have enough time and the wedding started late. I was not able to go over anything with the coordinator although she was very attentive. I got the Romance package and forfeited the bouquet, boutiner, champagne and glasses.....pretty much everything except the gazebo, rose petals, extra candles, coordinator, music,chairs and extra pictures. When I choose this venue I made a special trip to Vegas to check out the location to make sure it was what I wanted and it met my expectations. I decided to choose them out of five other venues because I liked the set up. When I asked if the set up would be the same as a saw at Alexis Park at the new location I was told yes. Come to find out the ceremony was not under the gazebo. There was one there but off to the back. I wanted it to be under the gazbo with flowers and white Christmas lights for picture purposes as promised. I also did not get the rose petals and extra candles as promised. I had given the coordinator a choice of two songs and she played one from Bruno Mars that I absolutely hate. That was partly my fault because I should have had them ready but I was so rushed I couldn't find my phone but she could have very easily for them on YouTube to play. The minister was very good even though she had my husband put my wedding band and engagement rings on backwards. She also had us say our own vows and we were not expecting that with that said no commitment promises were made to each other because we were caught off guard. There was multiple helicopters flying right above us during the whole ceremony so nothing that was said was heard by our guests anyway. I was told that we would only have to pay $30 tip to the photographer and $70 for the minister at the ceremony but the day after my husband told me that he was charged $160 in total. And he paid because he did not know. The photographer later charged us $400 for all the pictures that were supposed to be included in the package, I remembered after I had paid him. And I am in the process of handling that now. After all that, the mansion's owner's girlfriend got ahold of my car keys somehow and swore they were her keys even though setting off my car alarm she still would not give them up so after trying to find them, argueing with her and prying them from her hands we were a half hour late to the restaurant and the private room was only reserved for an hour and a half so we had to rush through that as well. I have been trying to get ahold of the Weddingbells owner Gus for refunds for the pictures, extra money charged and at least the package deposit for almost two weeks with no progress. I will definitely look into a lawyer if my refund isn't handled within the next week. There was no excuse for that much to go wrong. I was not going to write a review but after getting no where my hand is being forced. Cindy has been as much help as she could before and after the wedding which I appreciate. But the owner is very unprofessional for not returning my emails and wanting to make this right asap! I strongly do not recommend this venue. Every bride deserves the wedding she pictures in her mind and not something totally different and the couple should definitely not have to deal with their whole wedding being a scam
Skrevet 31. oktober 2015
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og ikke fra TripAdvisor LLC.

gemma g
San Diego, CA1 bidrag
mar. 2015 • Familie
my wedding planner lina was great and helped me with everything i needed on are special day. i cant thank everyone so much for such a blessed day . everything went perfect thank you weddingbells.
Skrevet 23. juli 2015
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og ikke fra TripAdvisor LLC.

J R
Perris, CA1 bidrag
jun. 2015 • Par
My husband and I got married on Friday, June 5, 2015 at 8:00pm. We decided we were going to elope on Monday of that same week and didn't book the chapel until Thursday at 4:00pm by phone. We didn't have too much information to go by in booking this chapel other than the few mixed reviews and wedding photos posted on the website. I can sincerely say that we were not disappointed. Cindy, the coordinator , did a great job in helping us select the perfect package for us. The day of the wedding we were greeted by amazing people at the chapel. Joy, the onsite wedding coordinator was a sweetheart and made me feel very calm and at ease. Reverend Ed was also amazing. He was very caring and charismatic. He performed a very beautiful and heartfelt ceremony. . He made sure my groom didn't see me until I walked down the aisle, which was priceless. The outdoor garden gazebo looked so beautiful and romantic with all of the twinkle lights. The garden was very green and well kept. Gratefully, the ceremony went without a hitch. The photographer, Marty, took such beautiful photos. He captured very special moments during the ceremony and took awesome posed pictures of us. He definitely knows his craft and is very professional. His work is fabulous!! Jeff, staff support, was very nice and helpful. He gave us some great dining recommendations.
My husband and I had a great experience and highly recommend this venue.
Thank you Reverend Ed, Joy, Marty, Jeff and Cindy at The Wedding Bells Chapel for making our wedding day very special!
Skrevet 9. juni 2015
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og ikke fra TripAdvisor LLC.

kittylout
Blaine, MN19 bidrag
apr. 2015 • Familie
I love this place! This is the second niece to marry here. Its a very small venue but they have a beautiful outdoor area with a gazebo and arch that is lovely and wonderfully lit at night. Rev. Ed is awesome! He helps everyone through all the steps and just wonderful! Tony the photographer is great too. I would highly recommend them!
Skrevet 8. april 2015
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og ikke fra TripAdvisor LLC.

Candice K
Red Wing, MN273 bidrag
We got married in december, at 7pm outside at the gazebo **it was cold!!! :-\ ** i would recommend this place if you don't want to spend a lot of money. At night it was nice because you can't really see the resort however the planes are really loud flying over. The minister didn't know our last name and then almost called me jennifer! I think it would have been fine if that didn't happen. We didn't know pictures would cost us an extra $200 or $25 per picture until we got into the room and looked at them. We stayed at the hard rock hotel, very convenient! I wouldn't even pay for the roses, they don't put new ones down, we had left over gross ones on the ground from a previous wedding. My review prob sounds bad but really overall it wasn't bad, we enjoyed our quick wedding and had everyone come back to our hotel room for cake.
Skrevet 9. januar 2015
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og ikke fra TripAdvisor LLC.

Lynn S
Greensboro, NC38 bidrag
okt. 2014 • Par
Breece Torres was an amazing coordinator! My husband and I wanted to keep things as simple as possible. I sent Breece my information and she took the reins on everything. She sent me an email a few weeks prior to our big day and she had everything I wanted down.

Upon arrival, I was already in my dress. The gazebo was beautiful!! I wish my entire family could have been there to see it, it was gorgeous, I started to cry! She replaced the flowers with white ones like I asked and she let me bring in my own music too. The ceremony went off without hitch, but I will tell you when she asked you to pick your own music and needing it to be 30 minutes long, you really just need maybe 2 or 3 songs. I walked down the aisle to one song and walked back with the same one.

My peeve would have been the pool party and loud music going on in the background. But I expected that kind of thing to happen. Not a huge deal. Just bothered me. If anything, I would suggest the bride and groom having microphones of there own to be used when they say there vows so friends and family can hear them on the DVD given to you at the end.

Our photographer was great! We ended up getting all our photos which was $300. That's a deal if you think about it, it being $25 per photo after the ceremony photos.

All in all, it was wonderful. Breece even made my night by holding my cell phone to allow my parents to Facetime into the wedding. Really great time, you get the best with them!

Also another side note, I'd work on getting better signage for the chapel. When you walk in from the lobby, it's kinda confusing. Thanks!
Skrevet 22. oktober 2014
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og ikke fra TripAdvisor LLC.

Aleduar
Biobio Region, Chile215 bidrag
apr. 2014 • Familie
Es una de las cosas que uno ve en las películas, pero vale completamente la pena hacerlo. Muy divertido y con la gente que uno más quiere para hacerlo, yo renové mis votos con mi señora en conjunto con otra pareja de amigos y tenemos fotos increíbles del momento.
Skrevet 22. august 2014
Denne anmeldelsen er den subjektive meningen til et Tripadvisor-medlem og ikke fra TripAdvisor LLC.

Viser resultatene på side 1-10 av 25
Er det noe som mangler eller er unøyaktig?
Foreslå endringer for å forbedre det vi viser.
Forbedre denne oppføringen
Vanlige spørsmål om Wedding Bell Chapel of Las Vegas

Wedding Bell Chapel of Las Vegas er åpen:
  • Søn - Lør 12:00 - 00:00


Restauranter i nærheten av Wedding Bell Chapel of Las Vegas: Se alle restauranter i nærheten av Wedding Bell Chapel of Las Vegas på Tripadvisor