Vi har merket at du bruker en nettleser som ikke støttes. TripAdvisor-nettstedet vises kanskje ikke riktig.Vi støtter følgende nettlesere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Vanlige spørsmål om TripCollective:

Det grunnleggende


Hva er TripCollective?
TripCollective er det forbedrede senioranmelderprogrammet vårt som anerkjenner deg hver gang du legger ut på TripAdvisor. Tenk på det som reisefellesskapets måte å takke deg på for å hjelpe oss med å reise bedre.

Hvordan blir jeg involvert?
Det er enkelt. Alle som bidrar på TripAdvisor, enten det er med en anmeldelse, et bilde, et foruminnlegg, en vurdering eller en video, får TripCollective-poeng. Så snart du får poeng, blir du med i programmet.

Programmet


Hvordan får jeg poeng?
Hver gang du bidrar på TripAdvisor, får du TripCollective-poeng. Her er en liste over hva du kan bidra med, og hvor mye det er verdt.
Anmeldelse 100poeng
Bilde 30poeng
Video 30poeng
Foruminnlegg 20poeng
Rangering 5poeng
Opprettelse av reiseartikkel 100poeng
Redigeringer av reiseartikkel 5poeng
Nyttig-stemme 1 poeng

Hva er nivåene?
Det finnes seks TripCollective-nivåer, og hvilket nivå du er på, avhenger av hvor mange poeng du har.
Nivå6 10,000poeng
Nivå5 5,000poeng
Nivå4 2,500poeng
Nivå3 1,000poeng
Nivå2 500poeng
Nivå1 300poeng

Hvordan kommer jeg til neste nivå?
Desto mer du gjør, desto flere poeng får du. Du flyttes automatisk opp så snart de samlede TripCollective-poengene dine når terskelen for det neste nivået.

Hva er merker?

Merker er en måte du kan vise kunnskapen og ekspertisen din på. Du samler merker etter hvert som du bidrar på TripAdvisor, enten det skjer gjennom å skrive anmeldelser eller legge til bilder. Du får også merker i anerkjennelse av hvor nyttig anmeldelsen eller bildet har vært.

For a full list of all the badges available to collect, click here.

Klikk her for å se merkene du har tjent på profilen din.


Hvordan vet jeg hvilket nivå jeg er på?
Kontroller nivået og poengtotalen din når som helst ved å gå til profilen din her.

Har poeng pengeverdi?
TripCollective-poeng har ingen pengeverdi og kan ikke løses inn for noen ting.

Jeg er med i et TripAdvisor-program som hjelper meg med å tjene mil med flyselskaper. Teller TripCollective-poeng for dette?
Nei, TripCollective-poeng kan ikke løses inn for noen ting, og hjelper deg ikke med å tjene flymilpoeng, eller med noe annet reiseselskap tilknyttet TripAdvisor.

Eksisterende bidrag


Jeg har allerede skrevet anmeldelser, hva nå?
Gratulerer! Du er allerede en del av TripCollective, og vi er stolte av å ha deg med. Anmeldelser du allerede har skrevet, har automatisk gitt deg poeng, og et TripCollective-nivå vil allerede ha blitt tildelt deg. Du kan kontrollere poengene og det nåværende nivået ditt, i tillegg til merkene du har tjent, ved å se på profilen din her.

Jeg har bidratt med noe annet enn en anmeldelse, teller det?
Absolutt! Dersom du har lagt ut anmeldelser, bilder, videoer, foruminnlegg, vurderinger, reiseartikler, reiselister eller har fått nyttig-stemmer, har du allerede tjent den poengsummen som vises ovenfor.

Hva skjer med merkene mine?

Du beholder alle merker som du allerede har fått. Vi har gitt merkene en overhaling, men de er stort sett de samme og fungerer på samme måte.

Se det nye utseendet til alle merkene våre her, eller du kan se profilen din for å se hva du her mottatt allerede.


Jeg har ikke skrevet en anmeldelse på en stund. Påvirker det nivået mitt?

Nei, slett ikke. Vi er takknemlig for alle som har hjulpet med å gjøre TripAdvisor til det det er i dag. Så det betyr ikke noe hvor lenge siden det er siden din første eller siste anmeldelse. Alt innhold som er innsendt på TripAdvisor teller, og de samlede TripCollective-poengene dine gjenspeiler det.

Kontroller TripCollective-statusen din når som helst ved å gå til profilen din her.