Våre retningslinjer for dyrevelferd

Mange turistattraksjoner rundt om i verden byr på levende dyr på en eller annen måte, enten de er i villmarken eller i fangenskap. Vi i Tripadvisor mener at alle attraksjoner har et ansvar for å sikre at alle dyr de har omsorg for, behandles humant.

Vi vet at de fleste attraksjonsoperatører handler på en ansvarlig måte, og at de er enig i den grunnleggende forutsetningen for å behandle dyr humant. Vi vet imidlertid også at standardene for pleie som dyr mottar over hele verden, kan variere avhengig av lokal lovgivning.

Som en nettbasert plattform som brukes av millioner, anerkjenner vi rollen Tripadvisor kan spille i henhold til å inspirere til forbedringer i dyrevelferdsstandarden i hele reiselivsbransjen. Vi er derfor stolte over å ha innført et sett med bransjeledende retningslinjer for dyrevelferd, som alle opplevelser som selges på plattformen vår, må overholde.

Her er de fullstendige retningslinjene:

Fysisk kontakt med dyr i fangenskap

Tripadvisor vil ikke selge billetter til, eller generere bestillingsinntekter fra, spesifikke opplevelser der reisende kommer i fysisk kontakt med ville dyr, med mindre visse unntaksvise omstendigheter gjelder.

Omstendigheter hvor Tripadvisor vil tillate salg av en opplevelse som involverer fysisk kontakt mellom gjester og ville dyr i fangenskap, er som følger:

 • Åpne akvarier med utdanningsformål der reisende er under oppsyn av dyrehage-, akvariums- eller dyrelivsrepresentanter
 • Ta og føle på-opplevelser med virvelløse dyr (slik som edderkopp-/insektopplevelser) som brukes til utdanningsformål, der reisende er under oppsyn av dyrehage-, akvariums- eller dyrelivsrepresentanter
 • Ethvert fôrings- eller berøringsprogram i et fangenskapsmiljø, utført under oppsyn av dyrehage- og eller dyrelivsrepresentanter, der fysisk samhandling initieres av dyrene selv som en naturlig adferd (dvs. dyrene ikke er dopet, lokket eller truet til lydighet) og der disse dyrene kan frigjøre seg fra kontakt hvis de ønsker
 • Frivillighetsturisme-programmer for fredning av utrydningstruede arter i dyrehager, akvarier eller reservater hvor det er mulig at det kan forekomme noen grad av fysisk kontakt med dyr

Husdyr

Opplevelser eller attraksjoner som kun involverer husdyr, for eksempel ridning eller besøksområder for dyr ment for barn, er berettiget til salg på Tripadvisor.

Show og forestillinger

Tripadvisor vil ikke selge billetter til, eller generere inntekter fra, spesifikke opplevelser der ville eller utrydningstruede dyr i fangenskap tvinges til å utføre nedverdigende triks eller annen unaturlig adferd foran allmennheten, eller der de er omtalt som en del av et levende sirkus eller sceneunderholdning på en nedverdigende måte (inkludert å imitere mennesker, slik som å kle seg i kostyme).

Nedverdigende forestillinger er definert som forestillinger hvor et dyr enten blir dopet ned eller tvunget til å oppføre seg eller adlyde på unaturlige måter, som ikke gir nødvendig stimulering, aktivitet eller veterinæromsorg til dyret.

Sjøpattedyr (hval og delfiner)

Tripadvisor vil ikke selge billetter til, eller generere inntekter direkte fra attraksjoner eller opplevelser der sjøpattedyr i fangenskap blir vist frem for offentligheten, med unntak av

kystfristeder for hval og delfiner

Gjesteopplevelser som finner sted ved følgende typer fasiliteter, kan selges:

 • Ethvert fristed som gir alle sjøpattedyr et permanent oppholdssted ved kysten.
 • Ethvert kommersielt eller ikke-kommersielt anlegg som er i ferd med å utvikle, alternative kystfristedsmiljøer for sjøpattedyr i fangenskap, og som har inngått en offentlig forpliktelse til å flytte alle sjøpattedyr i sin omsorg til disse miljøene på en hensiktsmessig måte.

Et kystfristedsmiljø defineres som en naturlig forekomst av kystvann, slik som en vik eller bukt, som huser sjøpattedyr i et miljø som er så nært et naturlig miljø som mulig, samtidig som det er beskyttet og under oppsyn av kvalifiserte gårdsdrift- og veterinæransatte.

Kystfristeder må følge retningslinjer som sier avl er forbudt, og de får ikke trene dyrene sine til å opptre i show eller forestillinger for et publikum. All form for fysisk kontakt mellom gjester og dyrene skal forbys, inkludert gjesteopplevelser i vann.

andre fasiliteter

Med forbehold om andre relevante bestemmelser i retningslinjene, kan gjesteopplevelser ved følgende typer fasiliteter også være berettiget for salg:

Alle akkrediterte* anlegg som har gjort en offisiell og offentlig forpliktelse, til å implementere alle følgende praksiser:

 • Stoppe og forhindre avl av sjøpattedyr de har omsorg for
 • Stoppe importen av sjøpattedyr i fangenskap fra andre fasiliteter for offentlig fremvisning
 • Stoppe fangsten og importen av ville sjøpattedyr for offentlig fremvisning

*Akkreditering må gis av et medlem av World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)

Blodsporter

Tripadvisor vil ikke selge billetter til en attraksjon som er i strid med Tripadvisors retningslinjer for oppføringer i henhold til å skade eller drepe dyr.

Disse retningslinjene sier at Tripadvisor ikke oppfører attraksjoner der hovedformålet med virksomheten inkluderer

 • det å skade eller å drepe utrydningstruede arter i naturen (slik som jakt på utrydningstruede dyr), og/eller
 • det å skade eller drepe dyr i fangenskap (slik som voldelige/blodige attraksjoner)
 • fôringsdemonstrasjoner som involverer at levende dyr mates til andre dyr for underholdning (f.eks. å fø levende kyr til løver).