Retningslinjer for innhold og fellesskapet

Tripadvisor har som mål å hjelpe deg med å finne det gode der ute, uansett hvor det er i verden. Vi er stolte over å formidle bidrag fra millioner av reisende og å gi mennesker en plattform som veileder og inspirerer andre personer hver dag. Vi forstår også hvor viktig det er at plattformen vår gir et trygt miljø for alle i reisefellesskapet, og at bidragene på nettstedet vårt gir nyttig og relevant veiledning som hjelper reisende med å planlegge reisene sine.

Det er grunnen til at vi utviklet og brukte mer enn 20 år på å forbedre retningslinjene for felleskapet. I tillegg til de generelle retningslinjene for fellesskapet har ulike typer innhold på nettstedet vårt ytterligere retningslinjer som er spesifikke for denne typen innhold.

Sist oppdatert 12. oktober 2021

Seksuelt eksplisitt innhold:

Vi publiserer ikke innhold som inneholder seksuelt eksplisitt materiale, med unntak av følgende tilfeller:

Opplevelser ved livsstilsferiesentre: Tripadvisor forstår at noen av brukerne våre reiser til bestemte livsstilsferiesentre for å delta i aktiviteter for voksne. For slike steder tillater vi hentydninger som refererer til en seksuell opplevelse, men vi tillater ikke grafiske eller eksplisitte beskrivelser av slike opplevelser. Dette gjelder også selv om det er direkte relevant for forståelsen av reiseopplevelsen ved disse feriestedene.

Ved beretninger fra øyenvitner: Hvis du er vitne til eksplisitt seksuell aktivitet og det å fortelle om det er relevant for dine erfaringer og erfaringer andre reisende kan ha i fremtiden, kan vi legge ut innholdet så lenge språkbruken ikke er overdrevent grafisk.

Ved rapportering av seksuell aktivitet uten gjensidig samtykke: I denne situasjonen forbeholder vi oss retten til å formidle innhold som enkelte kan finne grafisk eller ekstremt, for å sikre at reisende blir informert om arrangementer som kan kompromittere sikkerheten for dem.

Vold:

Vi er et inkluderende fellesskap og ønsker at brukerne våre skal føle seg velkommen og trygge når de besøker appen eller nettstedet vårt. Ikke bruk språk som uttrykker hensikt eller tilbøyelighet til å skade bestemte personer eller steder, oppmuntrer andre til å gjøre det samme, eller formidler et ønske om at slike handlinger skal finne sted.

Innhold som spesifikt nevner at personer skal bli skutt, drept, kvalt, overfalt eller skadet på noe vis, selv om det brukes sarkastisk eller på en overdrevet måte, blir fjernet. Innhold som glorifiserer strukturell skade på et sted, for eksempel trusler om bombing eller brenning, blir fjernet. Innhold som inneholder de ovennevnte trusseltypene, kan bli rapportert til politiet.


Vi publiserer ikke innhold som fremmer eller beskriver personlig deltakelse i kriminell aktivitet som er ulovlig i landet der stedet, virksomheten eller beliggenheten det blir skrevet om, befinner seg. Vi forbeholder oss retten til å rapportere alle tilfeller der barn blir utsatt for fare, menneskehandel eller overhengende trusler mot en person eller et sted som vi blir gjort oppmerksomme på, til myndighetene.

I tillegg fjerner vi alt innhold som nevner:

  • en brukers eller person i reisefølgets deltakelse i prostitusjon, selv om det er lovlig i byen eller landet der aktiviteten finner sted
  • deltakelse i ikke-reseptbelagt bruk av narkotika, inkludert forespørsler om å kjøpe, skaffe eller smugle narkotika, med unntak av innhold som beskriver personlig bruk av alkohol eller marihuana. Tripadvisor har nulltoleranse for bruk av ulovlige rusmidler.
  • deltakelse i ulovlig distribusjon av våpen eller skytevåpen.

Bidragsytere kan inkludere beretninger fra øyenvitner om kriminell aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, ansattes deltakelse i narkotika, vold, ran og seksuelle overgrep. Voldelig eller ulovlig aktivitet skal ikke glorifiseres i denne sammenhengen, men inkluderes fordi det kan være nyttig for fremtidige reisende.

Tripadvisor overvåker ikke innhold aktivt som drøfter omgåelse av eiendomsregler eller retningslinjer, for eksempel ulovlig ferdsel på andres eiendom eller å nekte å betale inngangspenger, og lar disse bli værende på nettstedet.


Vær forsiktig med språkbruken! Vi ber om at bidragsytere avstår fra å bruke vulgære eller krenkende uttrykk. Vi tillater selvfølgelig ikke ekstra krenkende ord, og vår generelle tommelfingerregel er at hvis du ikke ville ropt det offentlig, ikke si det her. I noen kulturer kan det hende at visse uttrykk ikke blir sett på som problematisk, mens i en annen kultur kan det samme begrepet bli sett på som ekstremt støtende. Vi er en global plattform, så hvis et begrep generelt sett anses å være ekstremt støtende i den sammenhengen det brukes i hvilket som helst geografisk område, kan vi fjerne dette innholdet av hensyn til det globale samfunnet vårt.

Vi ber fellesskapet om å bruke den medisinske eller anatomiske korrekte betegnelsen når det henvises til kroppsdeler eller kroppslige funksjoner. Vi vurderer publisering av slang eller mer hverdagslige begreper på saksbasis.

Vi tillater emojier, akronymer og tilslørt banning så lenge det ikke er støtende, spesielt når de er rettet mot en enkeltperson.

Vi forbeholder oss retten til å tillate språk som ellers kan anses som støtende når vi mener det er nødvendig for å formidle viktig informasjon til reisefellesskapet vårt. Dette kan inkludere å fortelle om en opplevelse med en stedsrepresentant eller andre gjester som kan være relevant og informativt for andre reisende.


Vi tillater ikke bidrag som fremmer noen form for tjeneste eller produkt som tilbys av bidragsyteren. Med unntak av visse administrasjonsfunksjoner som leveres til børsnoterte virksomheter, formidler vi ikke innhold som hovedsakelig er inkludert av kommersielle årsaker. Hvis du legger ut innhold for å markedsføre din egen bedrift, for eksempel en turoperatør eller et selskap som formidler forbruksvarer, fjernes anmeldelsen.

Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver nettstedskobling eller innhold som anses som reklame eller irrelevant, for eksempel blogger, nyhetsartikler, referanser til sosiale medier og kontaktinformasjon. Nettstedskoblinger kan tillates når det er relevant og nyttig for reiseopplevelsen og ikke er hovedsakelig reklame. For eksempel kan nettstedet som brukes til å bestille en omvisning på et bestemt museum være nyttig for reisende.

Vi tillater ikke reklamer eller anmodninger, inkludert nettstedskoblinger, med henvisningsetiketter eller partnerkoder.


Innhold som legges ut på Tripadvisor, er tilgjengelig for offentligheten og kan være synlig i generelle søkeresultater på internett. Derfor fraråder vi deg på det sterkeste å dele din egen private informasjon i ethvert innhold du sender inn. Dette inkluderer passord, e-postadresser, lojalitets- og bonusnumre, fullt navn, hjemmeadresse, annen informasjon som identifiserer deg personlig, eller alt annet du ikke ønsker skal bli delt offentlig. Når det er sagt, fjerner vi ikke innhold fordi en bidragsyter har valgt å inkludere slik informasjon, men vi kan fjerne det ved en direkte forespørsel fra denne bidragsyteren.

Vi fjerner innhold som er lagt ut av bedrifter eller andre reisende som inneholder privat eller konfidensiell informasjon. Dette er for eksempel Wi-Fi-passord, dørkoder, e-postadresser som ikke er tilgjengelige for offentligheten, kontaktinformasjon til sosiale medier, lojalitets- og bonusnumre og kredittkortnumre.

Vi tillater ikke brukere å legge ut innhold som inneholder fulle navn (inkludert etternavn) på andre personer. Unntak fra dette kan være:

  • ansatte i bedriften du skriver om, som i bedriften ofte refereres til ved etternavn eller som har valgt å delta på plattformer for sosiale medier med fullt navn og arbeidssted
  • navnet på virksomheten inkluderer etternavnet på den navngitte ansatte
  • Ansatte på toppnivå
  • Stedseiere eller ledere
  • kjendiser
  • enhver ansatt ved et sted som svarer på anmeldelser på Tripadvisor ved bruk av eget etternavn
  • de fulle navnene på offentlige fagfolk, slik som leger, advokater osv.

Stedseiere: Vi fjerner svar fra ledelsen hvis de inneholder informasjon som identifiserer forfatter og/eller andre gjester personlig hvis slik informasjon ikke er tilgjengelig i innholdet det blir svart på. For eksempel gjestens fulle navn, medisinske informasjon eller reiseplan.

En merknad om opplevelser av Escape Room-typen eller lignende opplevelser som har et overraskelseselement: Ikke ødelegg for fremtidige reisende ved å dele hemmelig informasjon om opplevelsen. Hvis du gjør dette uten å gi reisende beskjed om kommende avsløringer, kan vi fjerne innlegget ditt og be deg om å sende inn et oppdatert innlegg uten denne informasjonen.


Vi ønsker at du skal dele de beste, mest nøyaktige reiserådene og tipsene dine med fellesskapet vårt – bare sørg for at alt innhold du sender inn, er ditt! Det skal ikke være utstrakt bruk av sitert tekst fra andre kilder. Alt innhold som er plagiert eller kopiert fra andre nettsteder, anmeldere/reisende, stedseiere, e-poster eller trykt materiale som ikke ble skrevet av deg, blir fjernet.


Tripadvisor formidler ikke innhold som fremmer intoleranse for, inneholder støtende stereotyper av, eller oppfordrer til hat/fordommer mot mennesker basert på etnisk eller sosial opprinnelse, rase, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell legning, religiøs/spirituell overbevisning, sosioøkonomisk klasse, fysisk eller mental evne, immigrasjonsstatus eller nasjonalitet. Hvis teksten ikke er eksplisitt, heller vi mot å fjerne ethvert innhold som kan oppfattes som uttrykk av fordommer eller hat, selv om det ikke nødvendigvis er ment på den måten. Visse uttrykk anses kanskje ikke som problematiske, mens i en annen kultur kan det samme uttrykket oppfattes som ekstremt støtende. Vi er en global plattform som benyttes på tvers av geografiske områder, og hvis et uttrykk er støtende i et hvilket som helst geografisk område, fjerner vi det når det brukes til å formidle den samme betydningen.

Vi erkjenner at lokale lover og forskrifter i enkelte steder kan kreve at virksomheter endrer eller justerer tjenesten de leverer til enkeltpersoner basert på en persons rase, kjønnsidentitet eller legning, religion, seksuell preferanse eller nasjonalitet. Vi oppmuntrer reisende som opplever en slik situasjon til å legge ut ærlige beretninger av egen erfaring. Vi respekterer retten deres til å kritisere eller fordømme eventuelle diskriminerende praksiser de kan støte på i en virksomhet, selv der disse praksisene er i tråd med lokale lover eller regler.


Vær snill! Ingen personangrep eller andre unødvendige og nedsettende kommentarer om andre personer.

Tripadvisor er ikke stedet for å promotere den politiske favorittkandidaten din eller vise støtte. Vi setter pris på lidenskapen din, men i motsetning til andre nettsteder som lar brukere legge ut om hva de vil, er Tripadvisor-plattformen fokusert på reiseopplevelser. Alle betydelige kommentarer om politiske eller religiøse preferanser, etikk eller større sosiale problemer som ikke er relevante for reise, eller som oppfordrer til diskusjoner som ikke er reiserelaterte på plattformen vår, blir fjernet.

Ettersom vi er en global reiseplattform og hjelper mennesker over hele verden, forstår vi at du til tider kanskje ønsker å skrive på et språk som ikke er morsmålet ditt. Vi anbefaler at du ikke bruker maskinoversetting fordi teksten ofte kan bli uleselig og miste den opprinnelige meningen. Hvis en maskin ble brukt til å oversette og innholdet er vanskelig å forstå, kan det hende at vi fjerner det. Sørg for at innleggene dine inneholder riktig alfabet for språkene vi støtter, ettersom innholdet kan bli vanskelig å lese hvis det ikke benyttes.

Ikke bruk HTML-koder eller skriv med STORE BOKSTAVER.